Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

O nás

NADAČNÍ FOND KOMETA

Nadační fond KOMETA je nestátní nezisková organizace, která podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra v rámci Jihomoravského kraje.

Rodinám nabízíme pomoc v oblasti sociálního a speciálně pedagogického poradenství, zajišťujeme terénní a asistenční služby, organizujeme volnočasové aktivity, terapie, společenské, kulturní a sportovní akce. Pro děti s autismem pořádáme také pobytové akce a příměstské tábory. Rodinám můžeme vyrobit či zapůjčit didaktické pomůcky a literaturu. Pro rodiče pořádáme odborné přednášky a setkávání.

Při práci s dětmi respektujeme jejich specifika a dbáme na individualitu jedince. Aktuálně máme v databázi téměř 200 rodin, které našich služeb využívají. Naším cílem je nabídnout rodinám takové formy podpory, které na trhu aktuálně chybí a rádi bychom ve společnosti zvýšili povědomí o problematice autismu. 

Naše financování je vícezdrojové a naše činnost je závislá na příspěvcích dárců a sponzorů či zisku z benefičních akcí. Finance získáváme také prostřednictvím veřejné sbírky, tedy sbírkových kasiček nebo prostřednictvím prodeje nadačních předmětů. Veškeré získané finance slouží k naplnění výše zmíněných cílů.

S ohledem na současnou složitou situaci, kdy jsou naše možnosti i příjmy značně omezené, jsme se rozhodli vytvořit projekt ŽIVOT NENÍ MODROBÍLÝ, a v rámci něj jsme spustili charitativní e-shop, kde zakoupením nabízených produktů můžete podpořit naši činnost. Podpořit naše aktivity můžete také prostřednictvím finančního daru na číslo účtu 123-6553710237/0100. Na poskytnutý finanční dar Vám můžeme vystavit Darovací smlouvu. 

Veškeré informace o Nadačním fondu KOMETA a formách podpory najdete na našich webových stránkách nadacnifondkometa.cz

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli přispět, a podpořit tak naši činnost. Velmi si vaší podpory vážíme.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Tým Nadačního fondu KOMETA

X