Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

  • Adresát:     Nadační fond KOMETA

                               IČ: 037 04 386

                               se sídlem Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno

                               zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 518

                               tel:  +420 603 581 897

                               email: info@nfkometa.cz

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží, která byla uzavřena potvrzením mé objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu shop.nadacnifondkometa.cz , a to od:

 

  • Číslo objednávky č. …………………………………………………………………………………….

 

  • Datum objednání zboží ……………………………………………………………………………….

 

  • Zboží (předmět kupní smlouvy) …………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

  • Datum dodání zboží …………………………………………………………………………………….

 

  • Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele) ..…………………………………………………

 

  • Adresa kupujícího (spotřebitele) …………………………………………………………………..

 

  • Případné zaplacené peněžní prostředky žádám vrátit bezhotovostním převodem

 

na bankovní účet č.ú. ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

V ……………………………… dne …………………

 

 

Podpis kupujícího (spotřebitele) ………………………………………………………………….

*pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě

 

X